Jouravdelning 10

Besöksadress
Tölö sjukhus
Topeliusgatan 5, Helsingfors

Postadress
PB 266, 00029 HUS

Kontakt
Patientförfrågningar 09 471 87365
Kansli 09 471 87365
Fax 09 471 87677

Avdelningsskötare Laura Salmela, laura.s.salmela@hus.fi
Biträdande avdelningsskötare Tiina Immonen, tiina.immonen@hus.fi
Ansvarig avdelningsläkare Tuomo Pyhältö, tuomo.pyhalto@hus.fi

Besökstid dagligen kl. 13 - 18

På Tölö sjukhus jouravdelning vårdas patienter från olycksfallsstationen, tidsbokningspolikliniken eller patienter som kommer planenligt för operation. Efter operationen flyttas patienterna till en vårdavdelning, andra sjukhus för fortsatt vård eller direkt hem. En vårdperiod på avdelningen är vanligtvis kort.

På jouravdelningen vårdas traumatologiska, ortopediska samt mun- och käkkirurgiska patienter. Avdelningen har 15 patientplatser.