Ungdomspsykiatriskt vårdteam INTRO

Raseborgs Mentalvårdscenter
Sjukhusgränd 3
10600 Ekenäs

Skötare 050 427 7522
Skötare 050 427 7899
Skötare 050 324 2576

Ungdomspsykiatriska vårdteamet INTRO erbjuder under tjänstetid intensiv öppenvård i den ungas nätverk. Multiprofessionell arbetsgrupp konsulteras.

Vårdteamet fungerar i nära samarbete med dagenheten och polikliniken.

 

 Karta