Geropsykiatriskt vårdteam

Raseborgs Mentalvårdscenter
Sjukhusgränd 3
10600 Ekenäs

Skötare 050 427 7553
Skötare 050 427 7550


Geropsykiatriska vårdteamet erbjuder tidsbeställd, tvåspråkig geropsykiatrisk öppenvård för äldre, vardagar kl. 8.00 – 16.00.
Teamet fungerar i nära samarbete med öppenvårdens stödavdelning.

 

 

 Karta