Psykiatriska vårdteam

Raseborgs Mentalvårdscenter
Sjukhusgränd 3
10600 Ekenäs

 
Avsikten med verksamheten är att kartlägga vårdbehovet, minska antalet vårdperioder på avdelningen och fungera tillsammans med regionens övriga aktörer för att stöda patientens gemensamma helhetsvård. Verksamheten är öppenvårdsinriktad och utgår från patientens behov.
 
Enhetens patientkontakter sker antingen på mottagningen, hemma, på övriga vårdenheter eller i annan ur patientens synvinkel lämplig miljö. Man strävar till att hålla vårdkontakterna korta.
 

 Karta