Ungdomspsykiatriska polikliniken

Besök- och postadress:
Raseborgs Mentalvårdscenter
Sjukhusgränd 3
10600 Ekenäs

Kansli 050 596 2934, 019 2241 (växel)
Ungdomspsykiatriska polikliniken erbjuder under tjänstetid undersöknings- och vårdperioder för 13 – 20-åringar. Ungdomar över 18 år hänvisas vid sitt första besök till vuxenpsykiatrin.
Polikliniken fungerar i nära samarbete med ungdomspsykiatriska dagenheten och vårdteamet INTRO.
Polikliniken har sin huvudmottagning på Sjukhusgränd 3, Ekenäs. Sidomottagningar finns i Hangö och Karis.

Besökadress (OBS! Inkommande post önskas till adress Raseborgs Mentalvårdscenter, Sjukhusgränd, 10600 Ekenäs):
Hangö: Psykiatriska polikliniken, Boulevarden 11 A, 10900 Hangö
Karis: Psykiatriska polikliniken, Bulevarden 19, 10300 Karis
 

 Karta Ekenäs

 
 

 Karta Hangö

 
 

 Karta Karis