Specialmedicinpoliklinik och hemsjukhus (SAH)

​Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Polikliniken finns på sjukhusets bottenvåning.

Kansli 019 224 2420
Fax 019 224 2424

Specialläkare: Mari Vehma 019 224 2420
Biträdande avdelningsskötare: Ann-Christin Österlund 019 224 2420
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

SAH sköter sjukhuspatienter i deras eget hem, främst infektionspatienter och cancerpatienter i olika skeden av sin sjukdom. SAH handhar också onkologmottagning vid Raseborgs sjukhus och ger polikliniska cytostatikabehandlingar.