Kvinnopolikliniken

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Polikliniken finns på sjukhusets bottenvåning.

Gynekologisk poliklinik 019 224 2830
Telefontid: måndag – torsdag kl. 9.00 - 11.00

Mödrapoliklinik 019 224 2235
Tidsbeställning till mödrapoliklinik måndag - torsdag kl. 13.00 – 14.00 tfn. 019 224 2235

Fax 019 224 2435
E-post: kvinnopkl.vns@hus.fi

Överläkare Erja Hiltunen 019 224 2635
Avdelningsskötare Ann-Christin Österlund 019 224 2420
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Öppethållningstider:
Måndag - torsdag kl. 8.00 - 15.00

Polikliniken fungerar som en remiss- och tidsbeställningspoliklinik.

Mödrapolikliniken tar emot gravida under hela graviditeten. Övertidskontrollerna bör dock ske på det sjukhus där den gravida ämnar föda.