Kvinnopolikliniken

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Polikliniken finns på sjukhusets bottenvåning.

Telefon: 019 224 2830
Telefontid: måndag – torsdag kl. 11.00 - 12.00

Fax 019 224 2435
E-post: kvinnopkl.vns@hus.fi

Överläkare Erja Hiltunen
Avdelningsskötare Ann-Christin Österlund
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Öppethållningstider:
Måndag - torsdag kl. 8.00 - 15.00

Polikliniken fungerar som en remiss- och tidsbeställningspoliklinik.

Mödrapolikliniken tar emot gravida under hela graviditeten. Övertidskontrollerna bör dock ske på det sjukhus där den gravida ämnar föda.