Kirurgiska polikliniken

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Polikliniken finns på sjukhusets första våning.

Kirurgiska polikliniken 019 224 2820
Telefontid vardagar kl. 9.00 - 11.00

Traumapoliklinik 019 224 2804
Telefontid måndag - onsdag klo 8.00 - 9.00

Urologiska polikliniken 019 224 2837
Telefontid torsdagar kl. 9.00-14.00

Skopipolikliniken 019 224 2005
Telefontid vardagar kl. 8.00 - 9.00

Polikliniken fungerar som en remiss- och återbesökspoliklinik.

Poliklinikens specieliteter är: allmän kirurgi, gastroenterologi, ortopedi, urologi, blodkärlskirurgi och plastikkirurgi. Vid behov ordnas strumakonsultation. I samband med kirurgiska polikliniken fungerar också sjukhusets skopipoliklinik.