Barnpolikliniken

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9
PB 1020, 10601 Ekenäs

Barnpolikliniken finns på sjukhusets bottenvåning.

Kom i god tid till sjukhuset, ca 15 min. före utsatt tid.
Vid första besöket sker anmälning och genomgång av Kanta-tjänster på patientbyrån vid huvudingången.

Självbetjäningsautomat för anmälan finns vid huvudingången och bottenvåningen.

Till det första besöket önskar vi att ni tar med er:

  • Rådgivningskort (barn under skolåldern)
  • Numeriska längd- och viktuppgifter från skolhälsovården (skolbarn)
  • Övriga blanketter färdigt ifyllda om ni fått sådana i samband med kallelsen till mottagningen


Kontakt

Öppet vardagar kl. 8–15.30
Kansli tel. 019 224 2245, telefontid vardagar kl. 8-10 samt fax 019 224 2139

Avdelningsskötare Ann-Christin Österlund
Överläkare Jonas Bondestam
fornamn.efternamn@hus.fi
P.g.a. datasekretessen sköts patientärenden inte via email.

Verksamhet

Barn och ungdomar under 16 år som behöver specialsjukvård sköts på barnpolikliniken. Till barnpolikliniken kommer man med läkarremiss.

På barnpolikliniken verkar specialister inom barnmedicin och barnneurologi. Barnläkare har mottagning alla vardagar och barnkardiolog 2-3 gånger per år. Neurologen har mottagning två dagar i veckan. Talterapeuten samt neuropsykologen har mottagning ett par gånger i månaden. Sjukskötare med olika ansvarsområden verkar på barnpolikliniken.

Barnläkarmottagning

Till barnläkarmottagningen kommer man för diagnostisering, vård och uppföljning av sjukdom. Barn, ungdomar och föräldrar stöds i frågor relaterade till tillväxt, utveckling och självständighet.

Barnneurologisk mottagning

Till mottagningen kommer man med olika neurologiska symtom eller sjukdomar såsom epilepsi, migrän, fördröjd språklig eller motorisk utveckling och inlärningsproblem. På barnneurologiska mottagningen undersöks, diagnostiseras och planeras vård och rehabilitering.

Sjukskötarmottagning

Mottagningarna fungerar som ett komplement till läkarmottagningarna där sjukskötare stöder och handleder vid exempelvis astma och allergi, diabetes, dag- eller nattvätning, förstoppning, neurologiska problem, övervikt samt ätstörning.

Vi samarbetar med

Näringsterapeut, fysioterapeut, SAH (sjukhusansluten hemsjukvård), barn- och ungdomspsykiatri, barnskyddet, rådgivning, skolhälsovård, socialarbetare samt olika terapeuter i primärvården.


Vänster
Höger