Socialt arbete

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 EkenäsPB 1020, 10601 Ekenäs

Ledande socialarbetare: Leif Sundström 019 224 2283
Fax 019 224 2469
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Besökstider: överenskommelse per telefon eller via avdelningspersonalen.

Socialarbetarna
- Utreder, analyserar och bedömer individens eller familjens livssituation
- Hjälper vid psykosociala problem
- Stöder den sociala funktionsförmågan
- Informerar om samhällets service- och stödformer
- Deltar i planerandet av eftervården och i uppgörandet av rehabiliteringsplaner
- Samarbetar med olika yrkesgrupper inom social- och hälsovården