Sjukhuspräst

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Sjukhusprästen nås via avdelningarna.