Hjälpmedelscentral, Raseborgs sjukhus

​Raseborgsvägen 37
10650 Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Tfn 019 224 3180
Telefontid vardagar kl. 09.30 - 11.30
Fax 019 224 3190
E-post: hjalpmedelscentralen.VNS@hus.fi

Öppen mottagning:
Vardagar kl. 12.00  14.00 (köbildning möjlig)

Tidsbeställda besök:
Enligt överenskommelse

Reparation av hjälpmedel:
Telefontid: vardagar kl. 9.30-11.30
Tfn: 040 7514 303
e-post: hjalpmedelscentralen.service@hus.fi

Hjälpmedelscentralen ansvarar för hjälpmedelsservicen inom primärhälsovården i Raseborg, Hangö och Ingå samt inom specialsjukvården på Västra Nylands sjukvårdsområde.

Målsättningen är att stöda patientens funktionsförmåga och möjligheter att självständigt klara sig i sin livsmiljö och olika livssituationer genom att erbjuda regionens invånare en individuellt anpassad hjälpmedelsservice som baserar sig på ett mångsidigt specialkunnande.
Verksamheten skall stöda kommuninvånarnas möjligheter att klara sig självständigt i sin hemmiljö och skapa större förutsättningar för socialt umgänge och övrigt deltagande i samhällsaktiviteter.

Till hjälpmedelsservice hör konstaterande av hjälpmedelsbehov, utvärdering av behovet, urval av hjälpmedel, anskaffning, utlåning och ibruktagande samt handledning i användandet av hjälpmedlet. Dessutom innehåller verksamheten uppföljning, underhållsservice och reparation, återlämning samt lagerhantering och återanvändning.

Hjälpmedelscentralen erbjuder hjälpmedel bland annat för:
rörelsefunktionen, förflyttningar, hushållet, bostaden och den personliga hygienen.

För anskaffning av individuella hjälpmedel som till exempel proteser, ortoser, stöd, individuella skoinlägg och ortopediska skodon samt peruker behövs läkarremiss eller utlåtande av fysioterapeut. Betalningsförbindelse utfärdas därefter via hjälpmedelscentralen.

Utlåning och återlämning av hjälpmedel sker i första hand vid hjälpmedelscentralen. Vid behov kan hjälpmedel återlämnas vid hälsovårdscentralerna i Hangö, Karis, Pojo och Ingå. Vid överenskommelse kan även utlåning ske vid hälsocentralerna.

Hjälpmedelscentralen är en del av Västra Nylands sjukvårdsområde och dess fysioterapiavdelning.

Kontakuppgifter:
Kerstin Frondén, avdelningsskötare på fysioterapiavdelningen
(019) 224 2257
E-post: fornam.efternamn@hus.fi

 

Hjälpmedelscentral HUS Raseborgs sjukhus Info.pdfHjälpmedelscentral HUS Raseborgs sjukhus Info.pdf

Hjälpmedelscentral HUS Raseborgs sjukhus Info kort version.pdfHjälpmedelscentral HUS Raseborgs sjukhus Info kort version.pdf

Remiss för betalningsförbindelse.pdfRemiss för betalningsförbindelse.pdf

Transport av medicinska hjälpmedel.pdfTransport av medicinska hjälpmedel.pdf

Remisskomplettering Kompressionsstrumpor.docxRemisskomplettering Kompressionsstrumpor.docx

Riksomfattande kriterierna för överlåtelse av den medicinska rehabiliteringens hjälpmedel