Kontaktuppgifter

Läkare
Chefsläkare Peter Braskén
Byråsekreterare Katrine Viberg
 
Akut: tf. avdelningsöverläkare Margareta Antila
Akut: tf. avdelningsöverläkare Minna Konttinen
Sjukvård för barn och ungdomar: överläkare Jonas Bondestam
Kvinnosjukdomar: överläkare Erja Hiltunen
Huvud- och halscentrum: överläkare Gunilla Åkerberg
Hjärt- och lungcentrum: överläkare Liana Pusa
Muskuloskeletal och plastikkirurgi: tf. biträdande överläkare Christian Klein
Inflammationscentrum: överläkare Gerd Molander
Gastrocentrum: överläkare Peter Braskén 
 
Vårdpersonal
Ledande överskötare Tuula Silvola
Överskötare Carola Lindholm
 
Övrig personal
Sjukhusets direktör Gabriela Erroll