Välkommen till vårt team

​På ett litet sjukhus som Raseborgs sjukhus erhåller man en bred kompetens. Välkommen att arbeta med oss!

Raseborgs sjukhus ansvarar för områdets somatiska specialsjukvård, samjour, prehospital akutsjukvård samt medlemskommunernas jour under nattetid och veckoslut. Raseborgs sjukhus har jour 24 timmar i dygnet. Tillsammans med HUS affärsverk sysselsätter sjukhuset ca 500 personer.

Sjukhuset erbjuder sina anställda gratis busstransport vardagar Helsingfors – Esbo – Kyrkslätt – Ingå – Ekenäs samt retur.

Sjukhuset har bostäder för uthyrning, ex. möblerade rum med gemensamt kök och dusch eller möblerade/omöblerade ettor.

Kontaktuppgifter