Prehospital akutsjukvård

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Jourhavande fältchef för den prehospitala akutsjukvården: Lojo L4
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Ansvaret för att ordna prehospital akutsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen övergick från kommunerna i Västra Nylands sjukvårdsområde till sjukvårdsdistriktet från och med den 1 januari 2013. Raseborgs stad övergick redan 1.3.2012.

På Västra Nylands sjukvårdsområde ordnas den prehospitala akutsjukvården från och med 1.1.2015 genom samarbetsavtal med Västra Nylands Räddningsverk. Ansvarsläkar- och fältchefstjänster ordnas genom avtal med Lojo sjukvårdsområde och är gemensamma för båda sjukvårdsområdena.

Den prehospitala akutsjukvården lyder under den operativa resultatenheten och en styrgrupp som ansvarar för den prehospitala akutsjukvården är tillsatt år 2011. Gruppen består av sjukvårdsområdets direktör, administrationens specialplanerare, ansvarsläkaren, den somatiska avdelningsgruppchefen samt jourpoliklinikens ansvarsläkare och avdelningsskötare.


Allmänt nödnummer 112 (Ambulans, Brandkår, Polis)