Jour

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Innan du uppsöker jouren ska du ringa det avgiftsfria servicenumret 116 117.

Jourpolikliniken 019 224 2800
Fax 019 241 1671

Tf. avdelningsöverläkare 50 %: Margareta Antila 019 224 2845
Tf. avdelningsöverläkare 50 %: Minna Konttinen 019 224 2438
Avdelningsskötare: Britt-Marie Forstén 019 224 2871
E-post: -post: fornamn.efternamn@hus.fi


Ändringar i jourverksamheten och uppsökandet av vård på Raseborgs sjukhus

Primärvårdens och den specialiserade sjukvårdens samjour vid Raseborgs sjukhus upphör 30.9.2020 och istället inrättas från och med 1.10 kl. 8.00 en dygnet-runt primärvårdsjour som ordnas av HUS. Detta medför stora förändringar i uppsökandet av vård inom Västra Nylands område.

Så här söker du vård från och med 1.10

Innan man uppsöker jouren ska man ringa Jourhjälpens kostnadsfria telefonnummer 116 117. Jourhjälpen hänvisar till rätt vårdplats eller ger råd i egenvård.

I en nödsituation (såsom svår bröstsmärta, andningssvårigheter eller förlamningssymtom) ska man alltid ringa nödnumret 112 direkt.

Behovet av jourvård bedöms alltså alltid först per telefon. Man ska inte längre uppsöka Raseborgs sjukhus direkt för en bedömning av vårdbehovet, eftersom där från och med 1.10 inte längre finns den vårdkapacitet som krävs för nödsituationer.

Jourtjänsterna vid Raseborgs sjukhus från och med 1.10

På den nya primärvårdsjouren vid Raseborgs sjukhus vårdas från och med 1.10 endast sådana patienter som plötsligt insjuknat eller skadats och som kräver jourvård inom ett dygn sedan insjuknandet eller skadan. Exempel på sådana hälsoproblem är:  

  • Plötslig svullnad i ena benet 
  • Feber som plötsligt stiger 
  • Outhärdlig ryggsmärta
  • Skada orsakad av olycka, som ger symtom som du inte klarar av hemma, t.ex. blödning, hård smärta eller svårigheter att gå 
  • Näsblod som inte slutar
  • Ångest eller depression som plötsligt blivit svårare


De jourpatienter inom Västra Nylands område som behöver mera akut och krävande specialiserad sjukvård vårdas i fortsättningen på Lojo sjukhus samjour eller utifrån en bedömning av vårdbehovet på HUS andra jourer.

 

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta