Jour

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Innan du uppsöker jouren ska du ringa det avgiftsfria servicenumret 116 117.

Jourpolikliniken 019 224 2800
Fax 019 241 1671

Tf. avdelningsöverläkare 50 %: Margareta Antila 019 224 2845
Tf. avdelningsöverläkare 50 %: Minna Konttinen 019 224 2438
Avdelningsskötare: Britt-Marie Forstén 019 224 2871
E-post: -post: fornamn.efternamn@hus.fi

Jourpolikliniken har öppet dygnet runt. Jourpolikliniken finns på sjukhusets första våning.

Raseborgs sjukhus jourpoliklinik är den enda jourande enheten i Raseborg. I jourpoliklinikens utrymmen fungerar också Ingås och Hangös samjour vardagsnätter samt fredag kl. 16.00 - måndag kl. 8.00.

Jourvård innebär omedelbar bedömning och vård av plötsligt insjuknande, skada eller försämring av en kronisk sjukdom. Det är en sådan situation där vården inte kan skjutas upp till följande dag.
 
Är du livshotande sjuk, ring 112!

Livshotande situationer kan vara

  • medvetslöshet
  • patienten har slutat andas, patienten går inte att väcka
  • förlamningssymptom
  • kraftig andnöd, patienten kan inte prata eller pratar bara enstaka ord
  • kraftig bröstsmärta och dessutom kallsvettningar och kraftlöshet
  • krampanfall som inte går över
  • blödningar förorsakade av stora skador
  • skador mot huvudet
  • trafikolyckor (hög fart, över 60 km/timme)
  • fall från hög höjd (två gånger egen längd)

 

Anmälning

Då du anmäler dig på jouren gör en sjukskötare en bedömning av ditt vårdbehov och skyndsamhetsgraden. Bedömningen görs på basen av dina symptom och ditt allmänna mående.

Efter anmälningen styrs du antingen till en väntsal eller till ett observationsrum. Du vårdas sedan i enlighet med dina behov, på sjukskötarens och/eller läkarens mottagning.

Om dina symtom inte kräver jourmässig vård kan sjukskötaren ge dig instruktioner om vård hemma. Du kan också hänvisas till en mottagning vid din egen hälsostation under tjänstetid.

Undersökningar och åtgärder

En del undersökningar kan utföras redan innan du träffar läkaren, t.ex. urinprov, blodtrycksmätning och hjärtfilm.

Du är eventuellt tvungen att vänta på de laboratorie-, röntgen- och andra undersökningar som läkaren ordinerar. Det tar också tid innan undersökningsresultaten är färdiga. Då undersökningsresultaten kommit berättar läkaren om resultaten och beslutar om fortsatt behandling.

Väntetiden är vårdtid, under vilken man uppföljer ditt tillstånd. Om ditt tillstånd ändrar medan du väntar ska du meddela vårdpersonalen.

Fortsatt vård

Du får åka hem om dina symtom tillåter det. Du får eventuellt recept för läkemedelsbehandling.

Under uppföljningen hemma kan dina symtom ändra och därför kan du behöva ta kontakt på nytt.

Om dina symtom kräver sjukhusvård överförs du till en vårdavdelning eller till en annan vårdenhet.

Vid icke akuta ärenden, ring tfn 019 289 3000, vardagar kl. 8-16, gäller invånare i Raseborg.​

 

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta