Jour

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Innan du uppsöker jouren ska du ringa det avgiftsfria servicenumret 116 117.

Jourpolikliniken 019 224 2800
Fax 019 241 1671

Tf. avdelningsöverläkare 50 %: Margareta Antila 019 224 2845
Tf. avdelningsöverläkare 50 %: Minna Konttinen 019 224 2438
Avdelningsskötare: Britt-Marie Forstén 019 224 2871
E-post: -post: fornamn.efternamn@hus.fi


Ändringar i jourverksamheten på Raseborgs sjukhus i sommar

I nödsituationer ska man inte längre uppsöka Raseborgs sjukhus direkt utan ringa nödnumret 112. Vid andra brådskande hälsoproblem ska man ringa Jourhjälpen på numret 116 117 innan man uppsöker jouren.

I sommar påverkas jourverksamheten vid Raseborgs sjukhus i synnerhet av beredskapen till följd av coronavirusepidemin. Av den här orsaken har Raseborgs sjukhus inte anestesiläkare som bakjour i sommar. Som kompensation har responstiden för den internmedicinska bakjouren förkortats, och den kirurgiska bakjouren fortsätter som hittills över sommaren.

På grund av ändringarna ska man i nödsituationer inte längre direkt uppsöka Raseborgs sjukhus utan ringa nödcentralen på numret 112. På så sätt säkras en snabb tillgång till vård eftersom responstiden för ambulanserna inom Västra Nylands område är god. Nödsituationer är bland annat plötslig stark bröstsmärta eller andningssvårigheter, nya förlamningssymtom som tyder på störning i hjärnans blodcirkulation, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter.

Vid andra brådskande hälsoproblem ska man ringa Jourhjälpen på numret 116 117. På Jourhjälpen finns hälsovårdspersonal dygnet runt som bedömer vårdbehovet per telefon, och hänvisar till rätt vårdplats och/eller ger råd i egenvård. Dessa lindrigare men brådskande hälsoproblem kan vara små skador (kontusioner, vrickningar, sår från vilka blödningen har avstannat), infektionssymtom (feber, förkylning), smärtor i extremiteter och rygg, huvudvärk eller näsblödning.

 

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta