Jour- och uppföljningsavdelningen

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
PB 1020, 10601 EkenäsPB 1020, 10601 Ekenäs

Avdelningen finns på sjukhusets andra våning.

Kansli 019 224 2015
Fax 019 224 2018

Avdelningsskötare: Tarja Flood 019 224 2016
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Besökstiderna är fria.