Ungdomspsykiatriska dagenheten

​D-huset
Ekåsens område
Raseborgsvägen 37
10600 Ekenäs

Kansli 019 224 3120
Fax 019 224 3129

Dagenheten erbjuder tvåspråkig intensifierad ungdomspsykiatrisk öppenvård (ungdomspsykiatrisk undersökning och vård) för ungdomar i åldern 13 - 17 år samt undersökningsperioder för svenskspråkiga ungdomar inom övriga HNS.

Dagenheten samarbetar med ungdomspsykiatriska vårdteamet INTRO och polikliniken samt vuxenpsykiatriska öppenvårdens stödavdelning
 

 Karta