Öppenvårdens stödavdelning (psykiatri)

Besöksadress: Raseborgs Mentalvårdscenter, Sjukhusgränd 3, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

019 224 3050
Fax: 019 224 3055

Besök på avdelningen sker alltid enligt överenskommelse.

Avdelningen är en öppen mottagningsavdelning som erbjuder psykiatrisk vård med remiss jourmässigt för vuxna dygnet runt. Avdelningen har åtta avdelningsplatser för vuxna + två platser i reserv för ungdomar, som dagtid utnyttjar ungdomsdagenhetens tjänster. Avdelningen erbjuder tvåspråkig, frivillig akutpsykiatrisk och krisvård med remiss jourmässigt dygnet runt för områdets patienter.

Avdelningen fungerar i nära samarbete med mobilpsykiatrins vårdteam, vuxenpsykiatriska polikliniken samt ungdoms och vuxen dagenheten.
Vårdperioder mot sin vilja förverkligas inte på öppenvårdens stödavdelning, utan patienter i behov av avdelningsvård mot sin vilja styrs direkt till de centraliserade avdelningarna.
 

 Karta