Övervakningsenheten

​Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Övervakningsenheten finns p sjukhusets första våning.

Kansli 019 224 2900
Fax 019 224 2915

Avdelningsskötare: Kari Rosenlund 019 224 2900
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Enheten har 4 platser för patienter i behov av intensifierad övervakning.​
Besökstiderna är fria.