Operationsavdelningen

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Avdelningen finns på sjukhusets andra våning.

Kansli 019 224 2265

Biträdande överläkare: Marikka Purola 019 224 2631
Avdelningsskötare: Agnete Dunderfelt 019 224 2339
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Operationsavdelningens specialiteter är allmän kirurgi, gastroenterologi, ortopedi, urologi samt öron-, näs-, halssjukdomar.

Operationsavdelningen har planerad verksamhet vardagar kl. 8.00 - 16.00 samt dejour vardagskvällar kl. 16.00 - 18.00.