Kirurgiska avdelningen

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Avdelningen finns på sjukhusets första våning.

Besökstiderna är fria.

Kansli 019 224 2220
Fax 019 224 2408

Överläkare: Peter Braskén 019 224 2615
Avdelningsskötare: Katarina Sjöblom 019 224 2359
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Besökstiderna är fria.

Avdelningens specialiteter är ortopedi och traumatologi, gastroenterologi och mjukdelskirurgi samt urologi. På avdelningen vårdas också blodkärls- och plastikkirurgiska patienter. ​

Höftledsoperation VNS.pdf

Knäledsoperation VNS.pdf