Inre medicinska avdelningen

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Avdelningen finns på sjukhusets andra våning.

Kansli 019 224 2700
Fax 019 224 2715

Överläkare: Fredrik Forsström 040 661 0636
Avdelningsskötare: Marina Boström 019 224 2703
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Besökstiderna är fria.

På avdelningen vårdas patienter som är i behov av inremedicinsk specialsjukvård på basnivå.​