Avdelningen för fysioterapi, ergoterapi och hjälpmedel

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Avdelningen finns på sjukhusets andra våning.

Avdelningsskötare: Kerstin Frondén 019 224 2257
Hjälpmedelscentralen HelpDesk: 019 224 3180
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

Avdelningen erbjuder fysioterapitjänster åt barn- och vuxenpatienter inom olika specialiteter. Därtill sköter fysioterapin även om hjälpmedelsutlåningen.

Hjälpmedelscentralen VNS