Dialysenheten

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Dialysenheten finns på sjukhusets första våning.

Kansli 019 224 2770
Fax 019 224 2775

Avdelningsskötare: Marina Boström 019 224 2703
Ansvarig skötare: Julia Björklöf-Wikström 019 224 2772
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

På avdelningen vårdas hemodialyspatienter. Måndag, onsdag och fredag sköts patienter i två turer mellan kl. 7-18. Tisdag, torsdag och lördag sköts patienter i en tur mellan kl. 7-15. Alla kalendersöndagar är avdelningen stängd.

I mån av möjlighet tas gästdialyspatienter emot. Det lönar sig alltid att ringa och höra sig för.