Dagkirurgiska avdelningen

Raseborgs sjukhus
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
Postadress: PB 1020, 10601 Ekenäs

Avdelningen finns på sjukhusets bottenvåning.

Kansli 019 224 2230
Fax 019 224 2139

Överläkare: Peter Braskén 019 224 2615
Avdelningsskötare: Katarina Sjöblom 019 224 2359
Operationskö: 019 224 2927, telefontid kl. 12.30 - 14.00
E-post: fornamn.efternamn@hus.fi

På avdelningen vårdas patienter som genomgår dagkirurgiska och gynekologiska ingrepp. Avdelningen sköter också hela sjukhusets pre-operativa besök. På avdelningen fungerar även sömnskola.