Sömnskola

​Barnets nattoro är ett problem som försvårar många familjers vardag. Efter att olika modeller till sömnskola utan resultat provats hemma, vänder sig de uttröttade föräldrarna ofta till läkare för att få hjälp med problemet.

har en längre tid skött barn med sömnstörningar, men vården har blivit mera systematisk efter det att avdelningen år 2006 utarbetade skriftliga direktiv/råd för sömnskolan. har en längre tid skött barn med sömnstörningar, men vården har blivit mera systematisk efter det att avdelningen år 2006 utarbetade skriftliga direktiv/råd för sömnskolan. Idag sköts sömnskolan på den dagkirurgiska avdelningen eftersom barnavdelningen stängdes år 2015. Personalen är dock den samma.

Ändamålet med sömnskolan
Sömnskolan är avsedd för barn som lider av sömnrubbningar och är över ett halvt år gamla. Bästa åldern för sömnskolning är 6-9 månader. Sömnskolans mål ät att barnet lär sig somna om på nätterna utan föräldrarnas hjälp.

Hur man kommer till sömnskolan
Till sömnskolan kommer man med barnläkarremiss. Väntetiden är beroende av situationen på avdelningen. Sömskolan pågår vanligen tre nätter.

Mottagandet till avdelningen
På avdelningen informeras föräldrarna om hur sömnskolan går till i praktiken. Med hjälp av frågeformulär kartläggs barnets dygnsrytm, matvanor, sömnrubbningar samt i vilken mån barnets sömnrubbningar påverkar familjesituationen. Tillsammans kommer man överens om barnets dagsrytm och tiden för nattandet, vid behov ges råd för att göra nattandet kortare. Man diskuterar också om eventuella förändringar i hemmiljön efter avslutad sömnskola.

Uteslutande av sjukdom
För att utesluta att barnet lider av sjukdom görs en läkarundersökning, vikt och längd tas och barnet observeras på avdelningen.

Hur sömnskola går till i praktiken
Mor/far kommer med barnet till avdelningen i god tid på kvällen, ger ett stadigt kvällsmål (t.ex. gröt/välling) och nattar lugnt barnet i sängen i ett mörkt eller dunkelt rum. Ha gärna med barnets egna och trygga sömnleksak/trasa/ev. trösttutt. Mjölk-/saft-/vattenflaskorna lämnas bort!
Mor/far åker helst hem över natten (för att sköta sin egen sömnskuld), men vid behov finns det möjlighet att övernatta på avdelningen.

Sköterskan observerar och antecknar upp barnets gråt och ljud under natten. Om gråten fortsätter 5 – 15 min visar sköterskan sig och pratar lugnt med barnet (första natten genast då barnet gråter). Sköterskan kan då ge barnet ev. trösttutt, men nattflaska ges inte. Barnet tas inte upp i famnen, belysningen tänds inte och blöjan byts inte (ifall inte avföring).

På morgonen kommer mor/far till avdelningen och sköter morgonsysslorna samt matar morgonmål. Barnet vistas hela dagen med mor/far vanligen hemma, men vid behov på avdelningen. Man sörjer för regelbundna måltider, dagssömn och utevistelse. Man ger barnet mycket ömhet och tid.

På avdelningen gör barnet betydliga framsteg i sömnskolan. För att detsamma skulle fortsätta även i hemmiljön, är det beträffande barnets nattsömn synnerligen viktigt med:

  • REGELBUNDENHET i dygnsrytm, mattider, dagssömn och sovdags.
  • TRYGGHET som egen säng, bekanta kvällsritualer, bekanta nattleksaker samt föräldrarnas målmedvetenhet
  • ÖMHET OCH SÄLLSKAP DAGTID, NÄTTERNA AVSEDDA FÖR SÖMN! Nattetid minimeras alla vårdåtgärder, belysningen tänds inte och man sällskapar inte med barnet
  • FEEDBACK ÅT AVDELNINGEN! Med hjälp av frågeformulär kan avdelningens personal få reda på i vilken mån familjen haft nytta av sömnskolan. Hur kunde avdelningen utveckla sin sömnskola?

 

Den feedback som avdelningen har fått av föräldrarna för sömnskolan har överlag varit mycket positiv.

Vi rekommenderar sömnskola när barnets fortsatta nattoro blir ett problem!