Raseborgs sjukhus avdelningar

Raseborgs sjukhus avdelningar är belägna i Raseborgs sjukhus (Östra Strandgatan 9, Ekenäs). Besökstiderna på avdelningarna är fria.

De psykiatriska avdelningarna är belägna på Raseborg mentalvårdscenter (Sjukhusgränd 3, Ekenäs). Besök på avdelningarna sker alltid enligt överenskommelse.