Klientens möjlighet att delta och påverka

Erfarenhetsexpertverksamhet, erfarenhetsaktörer och kundpaneler har blivit en del av planeringen, utvecklandet och utvärderingen av sjukhusets servicesystem. I dessa funktioner har patienten och kunden möjlighet att delta i och påverka bland annat planeringen, beredningen, utvecklingen och utvärderingen av tjänsterna.

Mera information finns här.

Material
 

Klientens möjlighet att delta och påverka affisch.pdfKlientens möjlighet att delta och påverka affisch.pdf

Information Erfarenhetsexpert.pdfInformation Erfarenhetsexpert.pdf

Information Kundpanel.pdfInformation Kundpanel.pdf

Ansökningar  


HUS Ansökan erfarenhetsexpert.pdfHUS Ansökan erfarenhetsexpert.pdf

HUS Ansökan kundpanel.pdfHUS Ansökan kundpanel.pdf