Psykiatri

​Pejas psykiatri ansvarar för ordnande av psykiatrisk specialsjukvård i Vanda och Kervo i intensivt samarbete med andra aktörer i området, såsom primärvården.

Den består av tre patientgruppsspecifika kliniker av vilka var och en har en egen avdelning i Pejas, samt egna öppenvårdspolikliniker.