Myrbacka polikliniken för affektiva störningar

Besöksadress
Eldstadsgränden 5, 2. vån., 01600 Vanda (Myrbacka)

Postadress
PB 906, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 66450
Fax 09 471 66459

Polikliniken ansvarar för vården av andra patienter än psykospatienter i det vänstra Pejasområdet och samarbetar intensivt med andra aktörer i området.

 

 Karta och förbindelser

 
:


. .