Avdelningen P3

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vantaa

Postadress
PB 900, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 67460
Fax 09 471 67948

Avdelningen P3 är en akutavdelning som fungerar som mottagningsavdelning för Pejas psykiatri i intensivt samarbete med Pejas akutpsykiatriska poliklinik. Avdelningen har 10 platser. Avdelningen erbjuder polikliniska uppföljningar, korta krisbehandlingar samt vid behov stödjer de två andra avdelningarna i Pejas i situationer som kräver effektiviserad vård.

 

 Karta och förbindelser

 
:


. .