Dickursby polikliniken för affektiva störningarna

Besöksadress
Fernisssagatan 3, 4. vån., 01300 Vanda (Dickursby)

Postadress
PB 915, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 66400
Fax 09 471 66409

Polikliniken ansvarar för vården av andra patienter än psykospatienter i det östra Pejasområdet, som motsvarar de tidigare områdespoliklinikernas områden i Kervo, Korso, Håkansböle och Dickursby. Den består av sex arbetsgrupper med följande tyngdpunktsområden: akut depression, långvarig depression, bipolär sjukdom, personlighetsstörningar, svåra ångestsyndrom och unga vuxna. Polikliniken samarbetar intensivt med andra aktörer i området.

 

 Karta och förbindelser

 
:


. .