Dickursby akutpolikliniken och dagavdelningen

Besöksadress
Fernisssagatan 3, 5. vån., 01300 Vanda (Dickursby)

Postadress
PB 916, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 66280
Fax 09 471 66289

Akutpolikliniken behandlar alla remisser från Pejasområdet och erbjuder bedömningsbesök i syfte att förbättra det befolkningsansvariga samarbetet med de remitterande instanserna. I krissituationer och andra akutsituationer erbjuder polikliniken akuttider och hembesök. Dagavdelningen erbjuder både krisplatser och annan dagavdelningsvård i situationer där effektiviserad öppenvård av olika skäl är nödvändig.

 

 Karta och förbindelser

 
:


. .