Kirurgiska enheter

Pejas sjukhus har tre kirurgiska vårdavdelningar där man vårdar urologiska, ortopediska och traumatologiska.

Till Pejas sjukhus har man koncentrerat kirurgiska ingrepp med konstgjorda leder inom HUCS-området.

En del av de kirurgiska ingreppen görs på Pejas sjukhus dagkirurgiska enhet, varifrån patienterna vanligen skrivs ut under ingreppsdagen.