Pejas sjukhus

Sjukhusgatan 1, Vanda
PL 900, 00029 HUS

Växel 09 4711
Information 09 471 67371 mån-fre kl 7-19, lö-sö kl 11-19

Pejas sjukhus är en del av Helsingfors universitets centralsjukhus (HUCS). På sjukhuset  vårdas patienter inom kirurgi, psykiatri och invärtesmedicin, såsom kardiologi och lungsjukdomar.  I Pejas sjukhus finns flera polikliniker inom specialiteter och funktioner som stöder undersökning och vård.

 
Pejas sjukhus har samjour dygnet runt. Samjouren omfattar såväl jouren för sjukhusets specialsjukvård som hälsovårdscentraljouren. Patienterna kommer till jourpolikliniken med remiss av läkare eller i nöd-fall utan remiss 24 timmar om dygnet. På jouren ges invärtesmedicinsk och kirurgisk specialsjukvård till 16 år fyllda patienter som insjuknat plötsligt och allvarligt och som behöver omedelbar vård. Patienterna kommer alltid med läkarremiss till psykiatrisk vård. Brådskande vårdhänvisningar utanför tjänstetid via Pejas hälsocentraljour.

OBS! På grund av coronavirusepidemin har HUS infört begränsningar i besök till sina sjukhus och enheter. Läs mer​​