Parkering

Parkeringen är avgiftsbelagd i Pejas sjukhusområde. Parkeringen är tillåten för kunderna och besökare bara på märkta platser.  För personalen finns egna märkta platser, som fodrar parkeringskort.
 
Parkering på det parkeringsfältet kostar på vardagarna mån-fre kl. 7.00-16.00, annars är parkeringen kostnadsfri. Parkeringen måste betalas i förhand till biljettautomaterna på parkeringsområdet. Automaterna funktionerar både med mynt och bankkorten. Parkeringen kan också betalas med mobil app Easypark eller Parkman.