Neurologi

Specialiteten neurologi omfattar undersökning, behandling och rehabilitering av sjukdomar i nervsystemet, dvs. hjärnan, ryggmärgen, det perifera nervsystemet och musklerna.
 
Vanliga neurologiska symtom är huvudvärk, muskelsvaghet, klumpighet, svindel, skakningar och avdomning. Neurologiska sjukdomar kan även orsaka störningar i observationsförmågan, förmågan till logiskt tänkande, produktionen eller förståelsen av tal, identifieringen av saker eller minnesstörningar. De neurologiska symtomen omfattar även anfallsvis uppträdande symtom, såsom vissa synstörningar och anfall av medvetslöshet och kramper.

Läs mera om neurologi