Symtompolikliniken för sömnapnépatienter

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, Vanda

Postadress
PB 900, 00029 HNS

Kontakt
Sjukskötaren mån-tors kl. 12-13, 050 428 8675

Symtompolikliniken för sömnapnépatienter är stängd 1.7. - 3.8.2019. 
Under den här perioden betjänar vi inte heller per telefon.

Vi öppnar igen måndagen den 5 augusti

Regelbundna kontrollbesök angående CPAP-behandling för sömnapné har avslutats år 2012 och man har övergått till en flexiblare verksamhet på symtompolikliniken. Alla sömnapnépatienter som följs upp på Pejas Lungpoliklinik, som inte har ett riskyrke (t.ex. yrkesförare), har överflyttats till uppföljning på Symtompolikliniken för sömnapnépatienter.

Telefonstöd är tillgängligt på polikliniken vardagar från måndag till torsdag kl. 12-13 då patienterna kan få råd av sjukskötaren angående problem med CPAP-behandlingen. Under telefontiden kan man vid behov boka en kontrolltid eller ge råd till patienten angående problem med apparatbehandlingen. Om det uppkommer ett fel med apparaten, överenskoms ett byte av apparaten utgående från samtalet. Vid problem med masken kan man komma överens om en ny provningstid utan en separat remiss. Om du flyttar till en annan ort och behöver en förflyttningsremiss, kan du meddela detta även på symtompoliklinikens telefonnummer.
 

 Innehållsredigeraren