Lungsjukdomar

Astma, obstruktiv lungsjukdom och sömnapné är folksjukdomar som hör till specialiteten lungsjukdomar. Patienter som lider av astma eller obstruktiv lungsjukdom vårdas i första hand inom primärvården, men de hänvisas med remiss till specialsjukvården om diagnostiken eller vården orsakar problem. Undersökning, vård och uppföljning av sömnapnépatienter utförs tills vidare inom specialsjukvården.

Läs mera om Lundsjukdomar