Lungpolikliniken

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, Vanda
 
Postadress
PB 900, 00029 HNS
 
Kontaktsuppgifter
Fax: 09 471 67765
 
Tidsbeställning: 09 471 67506, må–to kl. 10–12, fre kl. 9-10
Sjukskötare: 050 427 0758, må–to kl. 12.30–13.30

Poliklinik för sömnapné, telefontid och tidsbeställning måndag, onsdag och fredag kl. 8-9.30, 050 428 8675

Avdelningsskötare: Mirja Vieno
Läkare som ansvarar för avdelningen: Eeva-Maija Nieminen

Öppethållningstider: Må–to kl. 8.00–16.00, fr kl. 8.00–14.00

På lung- och allergologipolikliniken undersöks och behandlas patienter som lider av olika slags lungsjukdomar. Avdelningens verksamhet grundar sig på samarbete med hälsocentralerna i området och övriga av-vårdenheter. Patienter som lider av bland annat astma, obstruktiv lungsjukdom, sarkoidos, lungtuberkulos och andra lunginfektioner samt av lungfibros kommer för polikliniska undersökningar.
 
På polikliniken görs även lungcancerutredningar och uppföljning av lungcancerpatienter som går på cytostatikabehandlingar. En stor del av patienterna kommer för diagnostiska undersökningar av sömnapné och behandling med näs-CPAP-anordningar. Via polikliniken behandlas även långvarig andningsinsufficiens, som beror på olika orsaker, med olika typer av stödbehandlingar av andningen. Polikliniken ger också konsultationsstöd för långvariga andningsapparatbehandlingar bland annat till Rekola grupphem och andra enheter.