Jourpoliklinik

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda
 
Postadress
PB 900, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Tlf. 09 471 67156
Fax 09 471 67576

Ring det avgiftsfria numret 116 117 innan du kommer till jouren.

Öppethållningstider: 24 h / dygn
 
Inga besökstider, korta besök är möjliga enligt skild överenskommelse.
 
Samjouren vid Pejas sjukhus fungerar som primärvårdsjour utanför kontorstid för Vanda- och Kervobor samt som inremedicinsk och kirurgisk jour inom den specialiserade sjukvården. Vid jouren vårdas plötsligt insjuknade eller skadade patienter som fyllt 16 år.

Barn och unga under 16 år från Vanda och Kervo som har insjuknat plötsligt, vårdas i första hand på den egna hälsostationen vardagar kl. 8–16, och efter kl. 16 på samjouren vid Nya barnsjukhuset. 

För alla som sökt sig till jouren görs en bedömning av vårdbehov och skyndsamhet, på basis av vilken patienten antingen vårdas på jouren eller hänvisas till lämplig tjänst under dagtid. Patienterna vårdas i skyndsamhetsordning, varför väntetiden tyvärr ibland kan bli lång.
 
Vandabor kan kontakta hälsorådgivningstelefonen 09 839 10023, vardagar kl. 8 - 16, för information om hälsovårdstjänster och vårdanvisningar.
Jourhjälpen erbjuder hjälp vid plötsliga hälsoproblem dygnet runt på numret 116 117 (0 €). Jourhjälpen hänvisar dig till rätt vårdställe eller ger dig anvisningar för egenvård.

 
​Jouravdelningen

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda

Postadress
PB 900, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 67078
Fax 09 471 67971
 
Avdelningsskötare 050 590 2061
Avdelningsöverläkare 050 427 9863
Avdelningssekreterare 09 471 67077
 
Besökstid: enligt separat överenskommelse
 
På jouravdelningen finns 10 vårdplatser och sju observationsplatser. På observationsplatserna vårdas patienter som behöver observeras dygnet runt.