Intensivövervakning

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda
  
Postadress
PB 900, 00029 HNS
 
Kontaktsuppgifter
09 471 66648
Fax 09 471 66650
 
Avdelningsskötare 050 590 2061
Avdelningsöverläkare 050 427 9863
Avdelningssekreterare 09 471 66648
 
Besökstider enligt överenskommelse.
 
På intensivövervakningen vårdas akut insjuknade patienter som behöver vård med intensivövervakning. Avdelningen har sex intensivövervakningsplatser. Patienterna är allvarligt sjuka och en del av dem behöver olika grader av respiratorvård, kontinuerlig invasiv övervakning av blodtrycket och andningen samt olika mätningar av organismens funktion, medicinering som understöder de vitala funktionerna och skötare som är hela tiden närvarande.