Hjärtövervakningsavdelningen CCU

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, Vanda
  
Postadress
PB 900, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 66648
Fax 09 471 66650
 
Avdelningsskötare 050 590 2061
Avdelningsöverläkare 050 427 9863
Avdelningssekreterare 09 471 66650
 
Besökstider enligt separat överenskommelse.
 
På CCU behandlas patienter som lider av akuta hjärtsjukdomar, bland annat hjärtinfarkter, hjärtinsufficiens, rytmstörningar och lungödem. Patienterna vårdas bland annat i en CPAP-apparat som bistår andningen och de kan ha olika typer av invasiva hemodynamiska observationsanordningar.