Hjärtstationen

Besöksadress:
Pejas sjukhus, 1 vån.
Sjukhusgatan 1, Vanda

Postadress:
PB 900
00029 HUS

Kontakt:
Kansliet: tfn 09 471 66624 vardagar kl. 9-11
Fax: tfn 09 471 66637

På Pejas hjärtstation utförs undersökningar och behandlingsingrepp på vardagar.
Beredskap för ingrepp under jourtid finns på Mejlans enhet.

Enheten har till sitt förfogande ett behandlingsrum där de vanligaste ingreppen omfattar:


Ekokardiografier utförs vid behov på vårdavdelningspatienter eller patienter som ska genomgå en undersökning.  En betydande del av patienterna vårdas polikliniskt, men enheten samarbetar med internmedicinska vårdavdelningen S3 samt med invid belägna CCU.