Invärtessjukdomar

Pejas sjukhus internmedicinska poliklinik, internmedicinska vårdavdelningar, akutavdelning och akutpoliklinik tar hand om diagnostiken och behandlingen av sjukdomarna inom specialiteten intermedicin.