Invärtesmedicinska vårdavdelningen S3

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda
 
Postadress
PB 900, 00029 HNS
 
Kontaktsuppgifter
09 471 67478
Fax 09 471 67949
 
Avdelningsskötare Riitta Kiviniemi 09 471 67478
Läkare som ansvarar för avdelningen Hannamari Lehtinen 09 471 67478
Avdelninssekreterare 09 471 67478
  
Besökstid kl. 14.00–18.30
 
På invärtesmedicinska vårdavdelningen S3 vårdas allmäninvärtesmedicinska patienter som behöver specialsjukvård och patienter med hjärt- och kärlsjukdomar som i de flesta fall har kommit in på sjukhuset på grund av plötslig sjukdom.