Invärtesmedicinska avdelningen S3

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda
 
Postadress
PB 900, 00029 HNS
 
Kontaktsuppgifter
09 471 67478
Fax 09 471 67949
 
Avdelninssekreterare 09 471 67478
  
 
Besökstid kl. 14.00–18.30 samt övriga tider enligt överenskommelse.
  
Avdelning S3 är en bäddavdelning med 35 platser som erbjuder specialistsjukvård huvudsakligen till den vuxna befolkningen i Vanda och Kervo. Den största delen av patienterna kommer till avdelningen via jouren efter plötsligt insjuknande. Genom tidsbokningen kan man komma till oss för överenskommen behandling, såsom pacemakerbehandling eller kontrastmedelsundersökning av hjärtat. En del av våra patienter är multisjuka, och deras tillstånd har försämrats på grund av t.ex. en plötslig inflammation såsom lunginflammation, rosfeber, nefrit eller blodförgiftning. Våra kardiologipatienter kan ha sjukdomar såsom hjärtsvikt, kranskärlssjukdom och hjärtarytmier. Den genomsnittliga vårdtiden på avdelningen är cirka fyra dygn.