Invärtesmedicinska avdelningen S2

Besöksadress
Pejas sjukhus 
Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda
 
Postadress
PB 900, 00029 HNS
 
Kontaktsuppgifter
09 471 67495
Fax 09 471 67579
 
Sjukskötare 09 471 67493, 09 471 67490
Avdelningssekreterare 09 471 67495
 
Besökstid: 14–18.30, även under övriga tider enligt överenskommelse.
 
Avdelning S2 är en vårdavdelning med 35 patientplatser som erbjuder specialsjukvård i första hand till vuxenbefolkningen i Vanda och Kervo. Den största delen av patienterna kommer till avdelningen via jouren efter att ha insjuknat plötsligt. Patienterna kommer med tidsbeställning till överenskomna undersökningar, bland annat tas provbitar av levern och utförs tarmendoskopi.
 
En del av patienterna lider av flera sjukdomar och deras tillstånd har försämrats t.ex. till följd av en akut infektionssjukdom, bland annat lunginflammation, njurinfektion och blodförgiftningar. På avdelningen vårdas även patienter som lider av diabetes och därav följande komplikationer eller av olika funktionsstörningar i levern och matsmältningsorganen.
 
Hematologiska patienter är bland annat de som lider av myeloma och de är på avdelningen både för att bli undersökta och för att få cytostatikabehandlingar. På avdelningen behandlas även andra cancerpatienter.
 
Vårdtiden är i genomsnitt ungefär fyra dygn.
 
 ​