Sampolikliniken och dagavdelningen

Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, Vanda

Postadress
PB 900, 00029 HNS
 
Kontaktinformation
Gastroenterologi
                                                                
Tidsbokning och tillbakaringning
tfn 09 471 67516, mån–tors kl. 10–12, fre kl. 9–10
 
Ärenden om vården, sjukskötare
tfn 09 471 67402 / 09 471 67966, mån–fre kl. 9–10
 
Hematologi
 
Tidsbokning
tfn 09 471 66766, mån–tors kl. 10–12, fre kl. 9–10
 
Ärenden om vården, sjukskötare
tfn 09 471 67993, mån–fre, kl. 9–10
 
Kardiologi
 
Tidsbokning
tfn 09 471 67516 mån-tors kl 10-12, fre 9-10
 
Ärenden om vården, sjukskötare
tfn 09 471 67401 / 09 471 67282, mån–fre kl. 9–10
 
Lungsjukdomar
Tidsbokning
tfn 09 471 67506, mån–tors kl. 10–12, fre kl. 9–10
 
Ärenden om vården, sjukskötare
tfn 050 427 0758, mån–tors kl. 12.30–13.30
 
Neurologi
 
Tidsbokning
tfn 09 471 67345, mån–tors kl. 10–12, fre kl. 9–10
 
Ärenden om vården, sjukskötare
tfn 050 564 9380 mån–fre kl. 9–10
                                                                                      
Palliativa polikliniken
Tidsbokning
tfn 09 471 67516, mån–tors kl. 10–12, fre kl. 9–10
 
Ärenden om vården, sjukskötare
tfn 09 471 67998, mån och fre kl 9–11 och kl 13–14
 
Akuta vårdärenden
tfn 09 471 73252, tis–tors kl. 9–11 
 
Reumatologi och allmän internmedicin
 
Tidsbokning
tfn 09 471 67516, mån–tors kl. 10–12, fre kl. 9–10
 
Ärenden om vården, sjukskötare
tfn 09 471 67909 / 09 471 66780, mån–fre. kl. 9–10
  
Avdelningsskötare Mirja Vieno
Avdelningsansvarig läkare Heikki Julkunen
 
Öppettider mån–tors kl. 8.00–15.30, fre kl. 8.00–14.00

Pejas sampoliklinik är en tidsbeställningspoliklinik dit man kommer med remiss av läkare. På polikliniker vårdas patienter inom specialområden i internmedicin som inte behöver akut vård. Specialområden är hematologi, gastroenterologi, kardiologi, reumatologi, allmän internmedicin, lungsjukdomar, neurologi samt den palliativa polikliniken.


Dagavdelningen
 
Besöksadress
Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, Vanda
 
Postadress
PB 900, 00029 HNS
 
Kontaktinformation
Se kontaktuppgifter till sampolikliniken ovan
 
Avdelningsskötare Mirja Vieno
Avdelningsansvarig läkare Heikki Julkunen
 
Öppettider mån–tors kl. 8.00–15.30, fre kl. 8.00–14.00
 
På internmedicinens dagavdelning vid Pejas sjukhus utförs läkemedelsbehandling och ingrepp inom olika specialområden i internmedicin.
 
Avbokning eller ändring av bokad tid
Om du på grund av ett akut sjukdomsfall inte kan komma vid den avtalade tidpunkten, ber vi dig meddela detta så snart som möjligt. En bokad tid ska avbokas senast föregående vardag före klockan 12. Tiden kan du avboka genom att ringa polikliniken för ditt specialområde. 
 
Annat att beakta
Specialpolikliniken ansvarar för planering, tidsbokningar och patientvägledning gällande din vård.