Grupphem för andningsförlamningspatienter

Postadress
PB 913, 00029 HUS


Kontaktuppgifter
09 471 66855 

På grupphemmet vårdas vuxna andningsförlamningspatienter. Grupphemmet har sex patientplatser, varav en är reserverad för intervallperioder för en andningsförlamningspatient som vårdas hemma. Från grupphemmet koordineras vården av andningsförlamningspatienter som bor i Esbo.